Buurtscholen

Bijdetijds onderwijs

Beschrijving initiatief op DUO

Bij een Buurtschool voelt iedereen zich thuis. Er wordt geleerd met en van elkaar, in school en in de buurt.

We gaan de echte wereld in en laten de buitenwereld binnen komen. Samen ontdekken we de wereld en leren we dat iedereen er mag zijn zoals die is. We werken in heterogene groepen waar kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten op een zelfde cognitief niveau of op vaardigheidsniveau om zo van en met elkaar te leren. We zijn een gemeenschap waar alle kinderen zich veilig voelen en in een gestructureerde omgeving op onderzoek durven uitgaan en gebruik durven maken van hun talenten. Ze leren dat niet alles even makkelijk is. Wij wijzen hen de weg waardoor ze problemen op een creatieve manier leren benaderen en zelf tot oplossingen kunnen komen. Zo krijgen ze vertrouwen in zichzelf.

Op onze Buurtscholen gaan kinderen aan de slag met onderwerpen die ze interessant en leuk vinden. Maar ook ontdekken ze dat je soms dingen moet leren die je niet zo leuk vindt. Hierdoor leren ze omgaan met tegenslagen.

Leren doen ze overal, niet alleen op onze school. Ouders, bedrijven en alles wat met de ontwikkeling in de wereld te maken heeft, gebruiken we om de kinderen te laten opgroeien tot mensen die gelukkig zijn in de maatschappij. Hierbij vinden we het belangrijk dat ze leren om op een goede manier met onze aarde om te gaan. Op deze Buurtschool zien de leerkrachten de kinderen als geheel om zo elk kind dat te bieden waardoor het zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Buurtscholen zijn vernieuwingsscholen. Dit vraagt van de leerkracht veel flexibiliteit, snel denken, makkelijk kunnen schakelen, creativiteit, vertrouwen in eigen kunnen en stevig persoonlijk leiderschap.
Wij vinden openheid en eerlijkheid belangrijk in de communicatie met elkaar. 
Onze leerkrachten durven initiatief te nemen, zijn doelgericht en positief ingesteld. Gaan voor kwaliteit, en hebben bovenal plezier in het werk. Een leerkracht die zelf uitdraagt dat hij staat voor een leven lang leren!

Buurtscholen 

Onze Buurtscholen zijn algemeen toegankelijk en de openbare principes en kernwaarden bepalen onze identiteit.
Omdat iedereen wijzer wordt van het kijken naar kinderen hebben we in onze kijkwijzer beschreven welke vaardigheden kinderen bij de afsluiting van hun tijd bij een buurtschool vergaard hebben. 

Ondersteunen?
Klik op een van de onderstaande buttons voor meer informatie over het initiatief van een Buurtschool in uw regio. 

Inspiratie Mondomijn

Mondomijn in 5 minuten

Een dag bij IKC Mondomijn

© Copyright 2022 Buurtonderwijs. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise bootstrap site theme