Buurtscholen

Waar verhalen samenkomen

Onze Identiteit

Bij Buurtscholen komen verhalen samen, Buurtscholen zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander. Samen ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld en leer je in een breed perspectief. De drie Openbare kernwaarden verbinden het leren, het leven en de verhalen

Gelijkwaardigheid: Iedereen is uniek en waardevol. Ieder kind wil en kan leren, ieder kind wil beter worden. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Door ieder kind ongelijk te behandelen, werken wij aan gelijke kansen. Jouw voornaam is het enige label dat jij bij ons krijgt.

Vrijheid: Bij Buurtscholen krijg je de vrijheid om jezelf te zijn en je eigen stem te laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting: Bij Buurtscholen leren en leven we nadrukkelijk samen. Pluriformiteit geeft ons kracht. Met respect voor ieders mening wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om met en van elkaar te leren. Ouders en experts van buiten spelen een actieve rol in het onderwijs. Wij betrekken de omgeving actief bij onze activiteiten en leren samen als gemeenschap in verbondenheid met de samenleving.

Mobirise Website Builder

Buurtscholen 

Wat u kunt verwachten op een buurtschool hebben wij in 2000 tekens beschreven. En omdat iedereen wijzer wordt van het kijken naar kinderen hebben we in onze kijkwijzer beschreven welke vaardigheden kinderen bij de afsluiting van hun tijd bij een buurtschool vergaard hebben. 

Ondersteunen?
Klik op een van de onderstaande buttons voor meer informatie over het initiatief van een Buurtschool in uw regio.

© Copyright 2022 Buurtonderwijs. All Rights Reserved.

The page was started with Mobirise site theme